Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chào mừng bạn đến với trang Miễn Trừ Trách Nhiệm của Cwin. Trang này chứa các điều khoản và điều kiện quan trọng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các thông tin dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của Cwin. Việc tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện này.

Không chịu trách nhiệm về nội dung trang web liên kết:

Cwin01 không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời về nội dung các trang web được kết nối với một trang web bên ngoài.

Trách nhiệm pháp lý và hoạt động cá cược ở quốc gia:

Sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia. Cwin không có ý định áp dụng mạng lưới này cho những người ở quốc gia mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp.

Miễn trừ trách nhiệm công bằng và khả thi:

Thành viên phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Thành viên chịu mọi rủi ro và lợi nhuận có thể phát sinh từ mối quan tâm của họ và sự hiểu biết và hỗ trợ của họ đối với Cwin. Thành viên cần xác nhận rằng điều khoản này là hợp pháp và khả thi.

Hợp pháp của trò chơi và vi phạm pháp luật địa phương:

Trò chơi trực tuyến và không trực tuyến tuân theo quy tắc pháp luật tại một số quốc gia. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, đặt cược có thể bị xem là vi phạm pháp luật. Cwin cùng các đối tác, nhân viên và đại lý liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm pháp luật địa phương nào của khách hàng.

Giới hạn độ tuổi và tuân thủ pháp luật:

Khách hàng phải đáp ứng độ tuổi pháp lý (giới hạn độ tuổi hợp pháp tại khu vực cư trú của họ). Nếu chúng tôi phát hiện khách hàng dưới 18 tuổi, Cwin có quyền đóng tài khoản trò chơi liên quan và không hoàn lại tiền.

Bảo vệ trẻ em và trách nhiệm pháp lý:

Thành viên nên thiết lập tài khoản máy tính để tránh trẻ em tiếp cận trò chơi. Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng Cwin và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ hành vi vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.

Sự cố và trách nhiệm liên quan đến dịch vụ:

Khi tham gia dịch vụ của Cwin, nếu có gặp sự cố về trò chơi, phần mềm, thông tin, hoặc sự cố kỹ thuật, các vấn đề về mạng…(vệ tinh kém, mạng yếu, gián đoạn…) do sơ suất của con người gây ra. Cwin và các đối tác, nhân viên, đại lý liên quan không chịu trách nhiệm.

Chậm trễ và không phân phối kịp thời từ bên thứ ba:

Cwin và các đối tác, nhân viên và đại lý liên quan không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ và thông tin từ bên thứ ba cung cấp.

An toàn, chất lượng và ổn định dịch vụ:

Cwin luôn cố gắng cung cấp cho Thành viên các dịch vụ an toàn nhất, chất lượng cao nhất và đáng tin cậy nhưng không đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác, cũng như sự ổn định của dịch vụ khi có sự tấn công của virus hoặc sâu máy tính.

Quyền đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi dịch vụ:

Cwin có quyền đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ ngay lập tức hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho khách hàng. Cwin và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.

Duy trì kết nối ổn định và trách nhiệm pháp lý:

Thành viên nên duy trì trò chơi có kết nối ổn định với Cwin. Cwin và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho các trò chơi, thông tin phản hồi, cũng như các trò chơi miễn phí bị ngắt kết nối bảo vệ do mạng lưới của khách hàng bất ổn chỉ vì muốn trả lại tiền cược ban đầu.

Bảo mật thông tin tài khoản và trách nhiệm cá nhân:

Nếu Thành viên cố ý hoặc không cố ý tiết lộ thông tin tài khoản để bên thứ ba đánh cắp tài khoản trò chơi của Thành viên dưới bất cứ hình thức nào, tất cả các thiệt hại khách hàng phải tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng Cwin và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.

Cwin luôn được quyền quyết định cuối cùng trong bất cứ trường hợp nào.